Výsledky a návrh dotazníka Hodnotenia riaditeľov

Slovenská komora učiteľov realizovala v týždni 19. – 26. apríla 2022 jednoduchý online prieskum k anonymnému dotazníku hodnotenia riaditeľov škôl. Povinnosť realizovať hodnotenie vedúcich zamestnancov vyplýva z nového zákona 138/2019. Prieskum realizovalo 162 respondentov. Výsledky prieskumu a záverečné znenie dotazníku predloží Komora ASC agende na spracovanie do elektronických systémov škôl ako možnosť. Školy samozrejme môžu zákonnú povinnosť recipročného hodnotenia splniť aj iným spôsobom.

Komora učiteľov toho času pripravila iba hodnotenie riaditeľa školy, nakoľko zákon je v tejto časti nejasný. Dáta totiž spracúva a vyhodnocuje zriaďovateľ a ten nemá kompetencie voči ostatným vedúcim zamestnancom školy. Je úlohou riaditeľa školy, aby obdobný dotazník dal v škole aj vo vzťahu k ostatným vedúcim zamestnancom.

Dôvod, prečo dotazník toho času musí byť anonymný je nedôvera zamestnancov v školách, kde nepanuje demokratická klíma. Ak je riaditeľ demokratický, nemá najmenší problém prijať aj anonymnú spätnú väzbu, ale vie si kedykoľvek vypýtať aj osobnú konštruktívnu spätnú väzbu. Zákon vyžaduje toho času anonymnú, ale nič nebráni vyžiadať si ju aj osobne. Bolo by zaujímavé, v koľkých školách sa to realizovalo doteraz.

Samotný zverejnený dotazník SKU nie je uspôsobený na vytlačenie a použitie, musela by si ho škola alebo zriaďovateľ pre tlačenú verziu prispôsobiť. Komora ale veľmi neodporúča jeho použitie v tlačenej verzii, nakoľko ťažko možno povedať, že ide potom o anonymný dotazník.

Výsledný dotazník doplnený aj o návrhy respondentov komora učiteľov predloží ASC Agende ako možnú formu elektronického dotazníka v systéme Edupage. ASC Agenda spolu s komorou učiteľov všetkým zamestnancom zaručuje, že dotazník bude anonymný a riaditelia ani zriaďovatelia sa k menám respondentov nedostanú.

Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Považujete takéto zákonom zavedené hodnotenie vedúcich zamestnancov za dôležité? Počet odpovedí: 162 odpovedí.

Z dvoch odpovedí vyplynulo, že dotazník vypĺňali pravdepodobne aj riaditelia, ktorí nie sú s takýmto hodnotením spokojní. Reakcia hovorí sama za seba:

To je choré. Napíšte jednu profesiu, kde je riaditeľ hodnotený na základe subjektívneho pohľadu zamestnanca. To môžete robiť len v školstve, pretože v iných profesiách by si to nikto nedovolil. Chcel by som vidieť, ako sestričky a lekári hodnotia primárov, riaditeľa nemocnice a pod. Súhlasím, nech hodnotia učitelia riaditeľov škôl, ale potom nech je uzákonené, že národ bude každoročne hodnotiť vládu a tá podľa výsledku hodnotenia zostane ďalej, alebo bude odvolaná.

Takéto a podobné komentáre ukazujú, že mnohí ľudia do demokracie nedozreli a myslia si, že ak niekto má funkciu, je automaticky nadčlovek. Práve toto sa snaží komora zmeniť. Áno, hodnotený má byť aj minister aj vláda. A sčasti aj je, keď im každé štyri roky národ vystaví vo voľbách vysvedčenie. Riaditeľ školy takéto vysvedčenie nikdy nedostane, ak o to aktívne nestojí, žiadne voľby od žiakov, rodičov a zamestnancov neexistujú, iba od ich zástupcov v rade školy, čo dlhé roky nefunguje.