Uhorková nebude

Silvia Dončevová supervízorka, mediátorka a koučka, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Kto sa tešil na letný mentálny oddych, nepochopil povolebné zadanie. Podľa rétoriky Andreja Kpt.: „my sme vyhrali, my máme moc“ treba začať vnímať aj charakter letnej politickej sezóny. Politické leto narazilo na novú realitu: dovolenkuje sa počas pracovnej doby

Zmeny vo vyhláškach 2023/24

Ministerstvo školstva v nadväznosti na rozsiahlu novelu školského zákona účinnú zo dňa 30.5.2023 (reforma materských škôl a podporných opatrení) počas leta 2023 pripravilo aj sériu aktualizovaných vyhlášok. Zelenou farbou v texte na stránke Slov-lexu vidíte aj zmenené odseky. Treba znova a znova upozorňovať, že vyhlášky majú nižšiu právnu silu ako zákon, neprechádzajú parlamentom a teda

(Ne)vzdelávanie z Plánu obnovy pokračuje

Po horúcej zimnej nádielke ministerstva školstva v článku: Ďalšia atómovka – aktualizačné vzdelávanie z Plánu obnovy prichádza aj jej letná verzia. Ministerstvo zverejnilo počas uhorkovej sezóny (podobne ako počas Vianoc) výzvu na podporu profesijného rozvoja PZ a OZ. Je chvályhodné, že pracovníci ministerstva sa zlepšujú a podarilo sa im vychytať technické a byrokratické