Sociálny nos

Od roku 2005 vstúpilo na Slovensko do 2. piliera dôchodkového sporenia skoro 1,5 milióna obyvateľov Slovenska. Medzi nimi je aj množstvo učiteľov. Aké sú stanoviská nezávislých odborníkov na sociálny systém a výsledky zhodnocovania úspor určených na financovanie dôchodku (DSS) v podmienkach Slovenska je možné zistiť z elektronického bulletinu „Sociálny nos“ – jún 2012, ktorý vydáva KOZ SR. V čísle sa čitatelia tiež dozvedia príklady zneužívania práce na dohody zamestnávateľmi vrátane ukážkových príkladov. Link na pdf verziu časopisu „Sociálny nos“ je: www.socialnydialog.sk/data/files/Socialny_nos_02_2012.pdf