Návrh etického kódexu učiteľa

Vážení kolegovia!
     Po zverejnení Návrhu etického kódexu učiteľa, možnosti Vášho vyjadrenia sa a zapracovaní pripomienok  bol vypracovaný dokument, ktorý Vám chceme predstaviť.  Tento  dokument bude na Valnom zhromaždení Slovenskej komory učiteľov, ktoré sa bude konať dňa 03.12. 2010 (piatok) o 16,00 hod. v budove Miestneho úradu Bratislava – Ružinov (zasadačka starostu), predložený na schválenie. 
     Znenie Etického kódexu učiteľa nie je, nemusí byť konečné, nemenné. V prípade potreby je možné v budúcnosti tento dokument prehodnotiť a po schválení na Valnom zhromaždení doplniť.