15 miliónov z eurofondov

Komora učiteľov súhlasí, že ide o oblasti, ktoré je potrebné rozvíjať, no nejde o žiadne udržateľné systémové opatrenia. Otázkou tiež je, že kto bude doučovať za tých pár eur, keď si samostatne za doučovanie môže zarobiť dvoj až trojnásobok?

SKU sa už nemôže dlhšie pozerať na spôsob čerpania eurofondov v školstve

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v týchto dňoch predkladá Komisii pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ pre PO 1 Vzdelávanie, ktorej členom je aj Slovenská komora učiteľov, na schválenie tri nové zámery projektov: ZIPE (MPC), TEACHERS (MPC),  Finančná gramotnosť ako súčasť kľúčových kompetencií žiaka (ŠPÚ). Slovenská komora učiteľov (SKU) si