Integrujme zmysluplne

Integrovaní žiaci tu sú a zdá sa, že ich bude stále viac. Musíme sa s nimi naučiť žiť a hlavne zmysluplne ich vzdelávať v rámci ich možností a schopností. Integrácia žiakov s poruchami učenia je vcelku dobre rozpracovaná. V praxi však je ich vzdelávanie pre učiteľa veľmi náročné. To vie každý, kto má v triede žiaka alebo žiakov s poruchami učenia. Veľkým problémom je však začlenenie žiakov s mentálnym postihom v bežnej triede základnej školy, lebo tak, ako by sa to robiť malo, sa to v praxi jednoducho robiť nedá! Vzdelávanie takýchto žiakov v bežnej triede sa zrejme bude musieť robiť iným spôsobom.