Nájdu lídri škôl odvahu reagovať inak?

Prečo je kritické myslenie pre pedagógov dôležité

Nedostatok času na prežívanie, zdieľanie pocitov, potrieb a očakávaní niekedy povzbudzuje pedagógov v názore, že je lepšie sa k ničomu nevyjadrovať. Z času načas sme svedkami tímov, ktoré v obavách pred vyslovením názoru rezignujú túžbe prispôsobovať pracovné prostredie reálnym potrebám. Irving Janis nazval tento fenomén groupthink (skupinové myslenie). Predstava opisujúca ideálny tím ako skupinu neprotirečiacich sa jednotných a poslušných ľudí bez konfliktov. Takéto myslenie je pre pedagogický tím zhubné. Uzatváranie sa pred vplyvmi zvonku nedovoľuje vnímať realitu z nadhľadu.