Postrehy z projektu s gymnáziom v Nemecku

Vrátila som sa z Nemecka, kde sme s kolegami a 24 deťmi strávili 11 dní. Naša ZŠ v Trnave / Ulica J. Bottu 27/ má partnerskú školu Kreisgymnasium v Titisee-Neustadt. Zoznámenie sa s nimi a nadchnúť ich pre projekt – to bol bravúrny kúsok kolegyne Mgr. Vaculkovej, našej germanistky. Spolupracujeme už od roku 2006 a toto je náš tretí projekt. Nesmierna obetavosť a zanietenosť našej kolegyne, ako i pani Bauer na druhej strane, sa premieta do ďalšej spolupráce. Partnerská škola bola za projekt ocenená na európskej úrovni – bol jej prepožičaný putovný titul Európska škola – a je vysoko oceňovaný a podporovaný nielen riaditeľom školy, ale i starostom mesta. A naša slovenská skupina bola ocenená ako najlepšia od doby vzniku spolupráce, čo nás, samozrejme, potešilo. Deti komunikovali hlavne po anglicky, my skôr po nemecky.