Menia internetové sociálne siete našu komunikáciu?

Pozrite si túto prednášku riaditeľa Voices, n.o. Ivana Ježíka, ktorá vám poodhalí mnoho informácií o fenoméne súčasnej generácie našich žiakov i študentov - sociálnych sietiach.