Otvorený list ministerstvu školstva

Prinášame Vám otvorený list Slovenskej komory učiteľov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, týkajúci sa zverejneniu skutočných a neskreslených výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).