Valné zhromaždenie Slovenskej komory učiteľov

Vážení kolegovia, priatelia,

srdečne vás pozývame na valné zhromaždenie SKU dňa 7.12.2013 o 13.00h. v sídle SKU v priestoroch Základnej školy, Ružová dolina 29 v Bratislave.

Program:

1. Úvodný príhovor prezidentky SKU 

2. Voľba predsedajúceho a výkonnej riaditeľky za Banskobystrický kraj /p. Dudáš/

3. Mobbing/bossing na pracovisku /p. Barancová/

4. Súčasné problémy v školstve a iniciatíva Učiteľ 2020 / p. Boledovič/

5. Správa o činnosti SKU v jednotlivých regiónoch /p. Sopko + výkonní riaditelia/

6. Správa o hospodárení

7. Rôzne

8. Úlohy 

9. Záver