Valné zhromaždenie Slovenskej komory učiteľov

Vážení kolegovia, priatelia,

srdečne vás pozývame na valné zhromaždenie SKU dňa 7.12.2013 o 13.00h. v sídle SKU v priestoroch Základnej školy, Ružová dolina 29 v Bratislave.

Program:

1. Úvodný príhovor prezidentky SKU 

2. Voľba predsedajúceho a výkonnej riaditeľky za Banskobystrický kraj /p. Dudáš/

3. Mobbing/bossing na pracovisku /p. Barancová/

4. Súčasné problémy v školstve a iniciatíva Učiteľ 2020 / p. Boledovič/

5. Správa o činnosti SKU v jednotlivých regiónoch /p. Sopko + výkonní riaditelia/

6. Správa o hospodárení

7. Rôzne

8. Úlohy 

9. Záver

 

Hlavné ciele SKU v budúcnosti

V Košiciach sa 19.11.2011 uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej komory učiteľov. Okrem iného na ňom boli zvolení výkonní riaditelia pre Trnavský kraj (PaedDr. Dagmar Kolevová) s Žilinský kraj (Mgr. Lucia Porubčanská) a zazneli hodnotiace správy členov expertných skupín k pripravovaným zmenám zákonov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pozvánka na Valné zhromaženie

 

Pozývame všetkých členov SKU na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 19. 11. 2011 (sobota) o 12:30 v budove Technickej univerzity v Košiciach (aula Maxima). Program Valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie valného zhromaždenia

  2. Informácie o počte členov, registrácii a propagácii Slovenskej komory učiteľov – PaedDr. Mária Barancová

  3. Voľba PaedDr. Dagmar Kolevovej na miesto novej výkonnej riaditeľky za Trnavský kraj

  4. Informácie o možnostiach financovania SKU prostredníctvom 2% – Ing. Beáta Solanková

  5. Informácie o rokovaniach so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – zástupcovia pracovných skupín za SKU

  6. Informácie o rokovaní so zástupcami NÚCEM-u – Mgr. Ivan Dudáš

  7. Schválenie etického kódexu, ktorý si môžete preštudovať na stránke www.komoraucitelov.org

  8. Stanovenie najbližších priorít Slovenskej komory učiteľov – Mgr. Ivan Dudáš

  9. Diskusia

POZOR: Ak sa rozhodnete zúčastniť na valnom zhromaždení, prosíme Vás, aby ste svoju účasť potvrdili spätným mailom na adresu sku.kosice@gmail.com najneskôr do 12. 11. 2011.

Praktická informácia: Zo Staničného námestia sa k Technickej univerzite dostanete autobusom MHD č. 19. V sobotu premáva každých 20 min. Je potrebné zakúpiť si 30 min. lístok (0,55 EUR)