Ponuka právnej ochrany

Na Valnom zhromaždení 3. decembra 2010 v Bratislave odznelo okrem iného i vystúpenie PhDr. Evy Vondrákovovej k právnej ochrane učiteľa. Prítomným bol predstavený produkt poistenia právnej ochrany pre Slovenskú komoru učiteľov.