Výzva na pozíciu – Odborný poradca

Možno už niektorí z vás postrehli, že Metodicko.poradenské centrum vyhlásilo prvé kolo výzvy pre pedagogických a odborných zamestnancov na pozíciu 8.1.5 Odborný poradca vo vzdelávaní v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.
Nezasbudnite si všimnúť termín – 14. 10. 2011 pre prijímanie prihlášok.