Výzva stavovských organizácií v školstve budúcemu ministrovi školstva

Stavovské organizácie, zastupujúce verejné, cirkevné i súkromné školy a školské zariadenia od materských škôl až po základné umelecké školy a centrá voľného času dnes listom vyzvali Róberta Fica, predsedu strany Smer – SD, povereného zostavením vlády a Dušana Čaploviča, nominanta strany Smer – SD na post ministra školstva, vedy, výskumu a športu, aby dodržali zámer, ktorý deklarovali pred voľbami a zmeny do slovenského školstva zavádzali až po komunikácii so zástupcami všetkých zložiek školského systému. 

Výzva portálu Debyrokratizácia

Prosíme vás, nájdite si čas, prejdite si doteraz zverejnené vzory formulárov a v prípade, že sa v KNIŽNICI nenachádzajú formuláre, ktoré budete potrebovať v šk.r.2011/2012, napíšte nám Vašu požiadavku na emailovú adresu olga.buchmanova@uips. Do emailu uveďte aj Vaše kontaktné údaje. Na základe vašich požiadaviek budeme knižnicu v spolupráci s MŠVVaŠ SR postupne dopĺňať.

 

Knižnica vzorov tlačív pre školský rok 2011/12

Výzva na pozíciu – Odborný poradca

Možno už niektorí z vás postrehli, že Metodicko.poradenské centrum vyhlásilo prvé kolo výzvy pre pedagogických a odborných zamestnancov na pozíciu 8.1.5 Odborný poradca vo vzdelávaní v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.
Nezasbudnite si všimnúť termín – 14. 10. 2011 pre prijímanie prihlášok.

Viac voľnosti a inteligentnej podpory

Čo potrebuje základné a stredné školstvo na Slovensku? Prinášame Vám text zo stránky Aktívne školy o potrebách našich škôl pre naštartovanie skutočnej reformy. K textu výzvy sa môžete pridať po zadaní svojich kontaktných údajov na danielbutora(zavináč)fastmail.fm.