Sugata Mitra o experimentoch v samovzdelávaní

Expert na vzdelávanie Sugata Mitra rieši jeden z najväčších problémov vzdelania – a to, že tí najlepší učitelia a školy nie sú práve tam, kde sú najviac potrební. V sérii skutočných experimentov, z New Delhi, z Južnej Afriky, či Talianska, dal deťom prístup na web, a ponechal ich bez akéhokoľvek dohľadu, či vedenia od učiteľov. Dostal výsledky, ktoré by mohli znamenať revolúciu vo výučbe..pred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).

Sir Ken Robinson: Nastoľme revolúciu vo vzdelávaní!

V tomto trefnom a vtipnom príspevku nám sir K. Robinson predkladá ako radikálne prejsť od štandardizovaných škôl k učeniu šitému na mieru – a to vytvorením podmienok, za ktorých môže prirodzené nadanie detí prekvitať…pred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).