Stavovská organizácia učiteľom na Slovensku chýbala

V letných mesiacoch školských prázdnin sme na Slovensku zaregistrovali vznik profesijnej organizácie učiteľov – Slovenskej komory učiteľov. Ako prezentuje komora na svojej webovej stránke, má ambíciu podporovať záujmy pedagogických a odborných zamestnancov, ochraňovať ich stavovskú česť, podieľať sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. O zámeroch, činnosti a ambíciách Slovenskej komory učiteľov sa časopis Pán Učiteľ zhováral s jej prezidentkou PaedDr. Máriou Barancovou.

 

Rozhovor s prezidentkou SKU v Rádiu Slovensko

V novom školskom roku majú učitelia na Slovensku nový darček – a to vlastnú stavovskú organizáciu. V júli tohto roka vzniklo nové občianske združenie Slovenská komora učiteľov. Zrod tejto idey treba hľadať dávnejšie. Do istej miery však vznik komory ovplyvnila petícia za prepracovanie systému kariérneho rastu pedagogických zamestnancov, ktorú na jar podpísalo viac ako 20 tisíc učiteľov a ich sympatizantov. Aké prvotné ciele si komora dala a ako sa k nim chce prepracovať a Mária Grebeňová-Laczová opýtala prezidentky Komory Márie Barancovej.