Pripomienky k zmene štátneho vzdelávacieho programu zo slovenského jazyka a literatúry

Prinášame vám text Pripomienky k zmene štátneho vzdelávacieho programu zo slovenského jazyka a literatúry, ktorú odoslala Slovenská asociácie učiteľov slovenčiny Štátnemu pedagogickému ústavu v súvislosti s plánovanými úpravami učebného plánu.