Burza nápadov – Interaktívny pracovný zošit pre PDA v 1. ročníku ZŠ

Okrem prednášok a workshopov boli súčasťou konferencie Učíme pre život v Poprade i burzy nápadov, z ktorých existujú tiež pre nás všetkých veľmi podnetné videozáznamy. Dnes si predstavíme naozajstného pána učiteľa – Mgr. Petra Palla zo Základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstennej, ktorý predstavil interaktívny pracovný zošit z prírodovedy pre 1. ročník.

[hcm]vimeo,http://vimeo.com/21255658[/hcm]