Stretnutie pani prezidentky s predstaviteľmi lesníckych komôr

Návšteva
pani prezidentky v Brezne pokračovala aj v sobotu 11.9.2010. Pani
PaedDr. Marika Barancová prijala pozvanie pána riaditeľa Mestských lesov
Brezno, s.r.o Ing. Milana Dolňana, ktorý je zároveň prezidentom Obecných lesov
Slovenska a zúčastnila sa pekného podujatia „Rozlúčka s letom”. Lesy
mesta Brezno, s.r.o boli hlavným organizátorom tohtoročnej, tradičnej akcie,
organizovanej na konci leta pre obyvateľov mesta Brezna. Náročná príprava,
množstvo účinkujúcich, ktorí sa starali o zábavu pri pódiu na lúke nad
nemocnicou, organizátori na stanovištiach v lese, vytvorili pozitívnu
atmosféru a obohacujúce prostredie, v ktorom  bol priestor na zábavu i poučenie.