2 percentá pre SKU v roku 2014

Slovenská komora učiteľov (v skratke SKU) vyzýva všetkých svojich členov a sympatizantov a zároveň prosí všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajné slovenské školstvo, o podporu poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb či právnických osôb. SKU je nezisková organizácia a preto sa snaží okrem sponzorských darov a dobrovoľných členských príspevkov aj týmto spôsobom financovať svoje aktivity. Za poukázanie sumy 2 % z dane fyzických osôb či právnických osôb SKU vopred všetkým ďakuje.

Tlačivo “Vyhlásenie” – Vyhlasenie_2013.pdf

Tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane” – Potvrdenie_o_zaplateni_dane_2013.pdf

 

Základné údaje o prijímateľovi:

 

Názov:  SLOVENSKÁ KOMORA UČITEĽOV
Sídlo: Bratislava, 82109, Ružová dolina 29
Právna forma: Občianske združenie
IČO:  42179980

 

č. účtu: 2923841499/1100

Sme iba na začiatku, mimoriadne mladí z hľadiska dejín, snažiaci sa pri vzniku komory dostať čo najďalej v snahe vrátiť učiteľom ich spoločenský status. Uvedomujeme si však, že len spoločnými silami a s podporou laickej verejnosti dokážeme naplniť ambíciu učiteľskej obce zaradiť sa medzi profesie s vlastnou profesijnou a stavovskou organizáciou.

S úprimným poďakovaním

Správna rada SKU