Stanovisko SKU k zvyšovaniu maximálneho počtu žiakov v triedach ZŠ

Prinášame Vám oficiálne stanovisko Slovenskej komory učiteľov k navrhovaným zmenám školského zákona, ktoré sa dotýkajú zvyšovania maximálnych počtov.