Príhovor k začiatku školského roka

Vážená učiteľská obec,

keby boli Vianoce, tak by ste si pod stromčekom našli darčeky, veď to je čas obdarúvania darčekmi. Hoci neoslavujeme Vianoce, predsa je čas dôstojný, a tým
je začiatok školského roka.

 

Príhovor prezidentky SKU

Oslovujem všetkých tých, 
ktorí vzdelávajú a vychovávajú
alebo sú vzdelávaní a vychovávaní

alebo sa chcú vzdelávať a vychovávať…