Postup na uľahčenie zamestnávania PZ a OZ z Ukrajiny

Slovenská komora učiteľov prináša postup na uľahčenie zamestnávania pedagogických a odborných zamestnancov z Ukrajiny v slovenskom školstve. Získanie odpisu z registra trestov je už možné na ministerstve vnútra Ukrajiny na tejto stránke: https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing. (Získaním tohto odpisu už čestné vyhlásenie a odborný znalecký posudok od klinického psychológa nebudú potrebné.) Štátny jazyk slovenčinu

Štát neumožní ukrajinským učiteľom a psychológom sa zamestnať

Slovenská komora učiteľov a Slovenská komora psychológov intenzívne napomáhajú v náročnej vojnovej situácii v snahe podporiť systémové riešenia na podporu detí a rodín utekajúcich z Ukrajiny. Školy, školské zariadenia, zariadenia sociálnoprávnej ochrany  detí a sociálnej kurately i zariadenia sociálnych služieb a i. dnes urgentne potrebujú pri podpore a začlenení detí a rodín v školskom i  spoločenskom živote podporu ukrajinských učiteľov, ukrajinských

Odpovede pre Denník N k začleňovaniu detí vojny do škôl 

Aktuálne funguje prijímanie detí prichádzajúcich z Ukrajiny tak, že rodičia majú osloviť priamo riaditeľov, či majú pre nich voľné miesto. Aké problémy to v školách spôsobuje? Považujeme za mimoriadne živelné a nesystémové, aby pri počte tisícov utekajúcich vojnových detí s traumami sme chceli od mnohých stratených mám, ktoré tu hľadajú

Potrebujeme okamžité systémové nástroje pri podpore vzdelávania detí vojny

Slovenská komora učiteľov si uvedomuje, že školstvo je po mimoriadne ťažkých dvoch rokoch vo veľmi zlej situácii. Doliehajú naň mnohé nedoriešené problémy z minulosti (atraktivita učiteľského povolania, nízke finančné ohodnotenie, slabá vybavenosť škôl, personálne poddimenzovanie, nedostatok asistentov a odborných zamestnancov, nízka miera spolupráce od žiakov až k ministerstvu) a k tomu sa pripájajú nové

Zbierka potravín pre Ukrajinu

Iniciatíva Kto pomôže Ukrajine v spolupráci s Inklucentrom a Slovenskou komorou učiteľov pripravili zbierku potravín a ďalších potrieb pre ľudí v Ukrajine. Momentálne je situácia urgentná a vaša pomoc bude expresne doručovaná teraz najmä na územie Ukrajiny, pokiaľ je to ešte možné. Zbierka potrvá LEN 2 DNI. Prosíme doneste len potreby zo zoznamu nižšie. KEDY: Nedeľa, 20.3.2022      9:00 – 15:00

Školy pre Ukrajinu

Po dvoch rokoch náročného pandemického obdobia pre slovenské školstvo prichádza nová výzva: Ako realizovať komplexný proces rozvoja a podpory detí prichádzajúcich z vojnového územia Ukrajiny? Ako nastaviť prepojenie a spoluprácu medzi zložkami systému? V článku sa budeme venovať základným východiskám, prvým krokom, systémovým návrhom a víziám. Zároveň Komora je pripravená aktívne sa zapojiť do spolupráce.