Dve koncepcie výchovy a vzdelávania

Možno ste už zaznamenali Otvorený list Vláde SR – návrh Koncepcie výchovy a vzdelávania, ktorý reagoval na novú Koncepciu výchovy a vzdelávania od Ministerstva školstva. Bol už aj na medzirezortnom pripomienkovaní a možno ste čítali o nej pomerne výstižný článok Ericha Mistrika na jeho blogu. Vyjadril jednoducho a jasne to, čo napadne človeka, ktorý z očakávaním otvorí tento dokument, ktorý si môžete pozriež priamo ďalej i v článku. Stratil sa v ňom.

Určite ste ale aj zaznamenali, že existuje aj iná koncepcia, ktorú vypracovali externé poradkyne štátneho tajomníka J. Ivanča – Štart k novej kvalite vzdelávania. Rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve. Pre porovnanie si obe dokumenty prezrite tu na jednom mieste a v komentároch sa k nim môžete vyjadriť. Za SKU však môžeme povedať, že sa plne stotožňujeme s komentárom Vladimíra Burjana – V situácii, kedy medzi najvážnejšie problémy nášho školstva patrí preregulovanosť, centralistické, direktívne a neskutočne byrokratické riadenie, nie je možné zabezpečiť nápravu týchto problémov 32-stranovým zoznamom stoviek legislatívnych a organizačných opatrení, v ktorom najčastejšími slovami sú „pôsobnosť, absencia, finančné prostriedky, mechanizmus, právna úprava, ustanoviť, zamedziť, prijať opatrenie, schvaľovať, definovať, vymenovať…”