Zastupovanie prezidentky SKU

Oznamujeme našim členom, že z poverenia Správnej rady Slovenskej komory učiteľov až do odvolania vykonáva zastupovanie prezidentky SKU Mgr. Miroslav Sopko, viceprezident pre manažment a komunikáciu.