Pozvanie pre zástupcov SKU

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a tímu Svetovej banky 16.12.2011 o 9:00 (piatok) pozýva zástupcov Slovenskej komory učiteľov, ktorí majú skúsenosti s prácou s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít na prezentáciu správy, ktorá obsahuje analýzu hlavných prekážok pri vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. marginalizovaných rómskych komunít. Táto správa bude taktiež obsahovať odporúčania na zmeny politík a programov (skúsenosti z iných krajín), ktoré by tento stav mohli zlepšiť. Tu očakávame podnetnú diskusiu. Prezentáciu si pripravila pani Maurizia Tovo zo Svetovej banky.

 

Miesto: Úrad splnomocnca vlády SR pre rómske komunity, Cukrová 14, Bratislava

Deň: 16.12.2011

Čas: 9:00 – 10:30

 

Svoj záujem sa zúčastniť prezentácie potvrďte, prosím, čo najskôr (do pondelka 12.12.2011) prezidentke SKU PaedDr. M. Barancovej cez tento kontaktný formulár alebo e-mailom.