Príhovor prezidentky SKU

Oslovujem všetkých tých, 
ktorí vzdelávajú a vychovávajú
alebo sú vzdelávaní a vychovávaní

alebo sa chcú vzdelávať a vychovávať...