Debyrokratizácia školstva pokračuje spustením Rezortného informačného systému

 

Ústav informácií a prognóz školstva (UIPŠ) spúšťa projekt Rezortného informačného systému (RIS), ktorý má zjednodušiť a urýchliť štatistické vykazovanie v rezorte školstva, a tak znížiť množstvo administratívy s tým spojenej. Oprávnenými užívateľmi systému budú centrálne orgány rezortu školstva, zriaďovatelia škôl, samosprávy, školy a školské zariadenia. Začiatok pilotnej prevádzky informačného systému je naplánovaný na september 2011.

 

2017-02-09T20:20:04+00:00 25. augusta 2011|Kategórie: Správy|Tags: , |