Pre učiteľov angličtiny

Vážení učitelia anglického jazyka,

S radosťou Vám oznamujeme, že vzdelávací program pre učiteľov angličtiny, vypracovaný spoločne a Prešovskou univerzitou v Prešove, bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 789/2012 KV ako program pre kontinuálne vzdelávanie. Jeho absolvovaním je možné získať kredity ku kariérnemu rastu učiteľov.
Program je zameraný na komunikatívne vyučovacie metódy pre vyučovanie angličtiny priamo v triedach a je založený na praktických tipoch pre vyučovanie anglického jazyka podľa jednotlivých úrovní stanovených SERR a reprezentovaných City & Guilds International ESOL and Spoken ESOL.

Vzdelávací program ponúka získanie 14 kreditov za 60 kontaktných hodín, (12 hodín osobné stretnutia a 48 dištančné vzdelávanie) BEZ POPLATKU. Prosím sledujte naše správy, nakoľko ďalšie podrobnejšie informácie ( termín začatia kurzu, miesta stretnutí a podrobnejší obsah vzdelávania) Vám poskytneme začiatkom septembra 2012 na internetovej stránke univerzity http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/kva a na http://www.cityandguilds.sk/.

S prianím pekného leta,
Európska pobočka City & Guilds a Prešovská univerzita v Prešove 

Čo je to ELTFORUM?

Konferencia je určená špeciálne pre učiteľov anglického jazyka. Angličtinári sa majú možnosť počas dvoch dní 8. – 9. júna 2012 zúčastniť zaujímavých plenárnych prednášok a workshopov. Prezentované a diskutované témy sú vyberané s dôrazom na rozvoj pedagogických zručností a reflektujú nové trendy a požiadavky jazykového vzdelávania. Prednášajúci sú renomovaní experti na metodiku výučby angličtiny z celej Európy. Počas trvania konferencie majú učitelia tiež možnosť prezrieť si stánky vystavujúcich vydavateľov, jazykových inštitúcií, testovacích centier a pod.

Viac informácií na www.eltforum.sk.

Po diskusii alebo o čarovnom slovíčku “môže”

S odstupom času by bolo namieste napísať vlastné hodnotenie diskusnej relácie Večer na tému… zo 6. 9. 2011, ktorej som mal tú česť sa zúčastniť. O okolnostiach okolo celej relácie a mojej cesty do Bratislavy trošku s nadhľadom píšem na svojom osobnom blogu. Ale treba sebakriticky popísať vlastné vystúpenie ako objasniť i prečo bolo podľa mňa povedané to, čo bolo povedané.

Workshop – Angličtina zábavno a hravo aj pre učiteľov

V ďalšej časti workshopu konferencie Učíme pre život v Poprade si predstavíme učiteľku prvého stupňa na Základnej školy s materskou školou v Pliešovciach Ľubicu Bezekovú, ktorej stránku s mnohými podnetnými materiálmi nájdete na http://lubkabe.unas.cz/index.htm. Predstavila možnosti ako pristupovať k angličtine zábavno a hravo.

[hcm]vimeo,http://vimeo.com/22932345[/hcm]