Workshop – Implementácia digitálnych technológii do edukácie v materskej škole

V dnešnej časti prednášok z workshopov na konferencii Učíme pre život v Poprade sa nám predstaví PaedDr. Gabriela Strýčková, riaditeľky Materskej školy, Švanterova 1 v Bratislave. Predstavila prítomným možnosti implementácie digitálnych technológií v edukácií už na materskej škole.

[hcm]vimeo,http://vimeo.com/22723143[/hcm]

Workshop – Angličtina zábavno a hravo aj pre učiteľov

V ďalšej časti workshopu konferencie Učíme pre život v Poprade si predstavíme učiteľku prvého stupňa na Základnej školy s materskou školou v Pliešovciach Ľubicu Bezekovú, ktorej stránku s mnohými podnetnými materiálmi nájdete na http://lubkabe.unas.cz/index.htm. Predstavila možnosti ako pristupovať k angličtine zábavno a hravo.

[hcm]vimeo,http://vimeo.com/22932345[/hcm]

Workshop – Ukážky učenia v prváckej triede

Začíname sériu videoprednášok prezentácií z workshopov z konferencie Učíme pre život, ktorá sa uskutočnila 18. – 20. marca 2011 v Poprade. Dnes si predstavíme dve šikovné učiteľky – Mgr. Silviu Remišovú a Mgr. Ivanu Sumrakovú, ktoré predvedú ako sa dá učiť moderne už od prvého ročníka. Treba oceniť ich chuť ukázať ako to robia a my ostatní môžeme v komentároch pridať svoje postrehy.
[hcm]vimeo,http://vimeo.com/23036189[/hcm]