Bezpapierová škola – skutočné informácie

Bezpapierová škola sa minulý týždeň stala témou článku v novinách SME. Článok však obsahuje minimum informácií, ktoré autori projektu aj zapojené školy redakcii o projekte poskytli a aj tie sú uverejnené vo forme poloprávd a neúplných informácií. Žiadosti o konzultáciu k hotovému textu redakcia nevyhovela, žiadosť o nepublikovanie takto skreslených údajov redakcia zamietla.
Preto sme na webových stránkach Slovenskej komory učiteľov umožnili uviesť rozhovor (v pôvodnom znení) s autorkou myšlienky a predkladateľkou projektu Saskiou Repčíkovou, samotnú prezentáciu projektu a v komentároch uvítame vaše ďalšie otázky k projektu.