EduOko

Od 21. júla do 28. júla 2011 testovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) testovaciu prevádzku protikorupčnej linky eduoko@minedu.sk. Počas skúšobného týždňa rezort sledoval a odstraňoval prípadné nedostatky. Po prvom týždni od zavedenia protikorupčnej linky dostalo ministerstvo celkovo 17 podnetov, pričom deväť z nich prišlo prostredníctvom e-mailu a osem cez anonymný formulár. Ani jeden z nich sa však netýkal korupcie, preto ich rezort nepostúpil na ďalšie prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní. Prevažná väčšina podnetov poukazovala na interpersonálne vzťahy v školách.

Počas testovacej prevádzky rezort nezaznamenal žiadne technické problémy, preto 29. júla 2011 je už linka v stálej prevádzke. Občania tak môžu cez obidva komunikačné kanály naďalej posielať podnety odhaľujúce korupciu alebo závažné porušovanie predpisov v rezorte školstva, vedy, výskumu a športu.