Zrnko z učiteľskej minulosti…

Minulosť je obdobie, ktoré sprevádza národy, etniká, skupiny, náboženstvá a ľudí v ich prítomnosti.

Čoraz častejšie zaznieva výrok, zbavte sa minulosti, žijeme dnes , pre novú budúcnosť. Čo bolo v minulosti, to bolo. Nabádajú vymazať pamäť na vojny , násilia, komunistické zločiny, holocaust…

Iné názory vyzdvihujú minulosť, ktorá akoby vytvárala korene stromu – základy nášho života. Osobnosť človeka od narodenia sa vyvíja na základe jeho minulosti, lebo deň pred dňom je už dňom minulým. Kto ste?, odkiaľ ste prišli? Často kladené otázky, pri rôznych príležitostiach, rozhovoroch, v medailónoch o osobnostiach…v momente odpovedí sa vraciame do našich začiatkov, k našim rodičom, do rodiny, do prostredí z minulosti.

Nezabudnuteľný herec a režisér Charlie Chaplin povedal: Mysli na to, že ti pri poslednom súde všetky tvoje filmy premietnu.

Ktorý z filmov sa bude premietať nám učiteľom?