Workshop – Implementácia digitálnych technológii do edukácie v materskej škole

V dnešnej časti prednášok z workshopov na konferencii Učíme pre život v Poprade sa nám predstaví PaedDr. Gabriela Strýčková, riaditeľky Materskej školy, Švanterova 1 v Bratislave. Predstavila prítomným možnosti implementácie digitálnych technológií v edukácií už na materskej škole.

[hcm]vimeo,http://vimeo.com/22723143[/hcm]