37. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

Naša pani prezidentka PaedDr. Mária Barancová sa 16. októbra 2012 zúčastní 37. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu s prednáškou Učiteľská profesia v kontexte zdravia, v zmysle dlhodobej priority SKU vyvíjať aktivity na podporu a ochranu zdravia učiteľov.

Postrehy a pocity z konferencie

Na konferencii  sa zišli učitelia z rôznych kútov
Slovenska. Neodradilo ich ani počasie a na Bratislavu  nezvyklá snehová kalamita a zasnežené
cesty.  Od príchodu až do skončenia
konferencie sme sa ocitli v atmosfére podnetnej, plnej nových informácií
a stretnutí s príjemnými ľuďmi.Na konferencii sa zišli učitelia z rôznych kútov Slovenska. Neodradilo ich ani počasie a na Bratislavu nezvyklá snehová kalamita a zasnežené cesty. Od príchodu až do skončenia konferencie sme sa ocitli v atmosfére podnetnej, plnej nových informácií a stretnutí s príjemnými ľuďmi.