Sen o celodennom systéme

Mám taký sen, už od čias mojich vysokoškolských štúdií. Sen o celodennom systéme.
Prvý krát som sa s týmto termínom stretla už na prednáškach ohľadne vzdelávania Rómov. Jednalo sa vlastne o jeden z experimentov vzdelávania Rómov na východnom Slovensku asi v 80-tych rokoch, ktorý sa realizoval lokálne s využitím internátneho ubytovania rómskych detí, a vyučovacia a výchovná fáza prebiehala v doobedňajších aj v poobedňajších hodinách. Deťom bola pripravená alternatíva dovzdelávania a optimálneho využitia mimovyučovacieho času – formou záujmových aktivít a podobne, čím sa vlastne zvýšila a zlepšila interakcia medzi dieťaťom a pedagógmi, posilnili sa vzdelávacie ciele a zlepšila sa aj motivácia detí pre vzdelávanie. Ako následok tohto experimentu sa lokálne vybudovala vrstva rómskej inteligencie, ktorá následne pôsobila aj na komunitu a pomáhala v jej progrese. To, že experiment bol veľmi úspešný, asi netreba zdôrazňovať, pravdepodobne to bol jediný naozaj úspešný projekt realizovaný v našich podmienkach.