Správa z konferencie Výsledky PISA 2009

V pondelok 7. marca 2011 sa členovia SKU zúčastnili konferencie VÝSLEDKY PISA 2009 – Výzva pre skvalitnenie slovenského školstva, ktorú organizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Konferencia sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu, Eugena Jurzycu.

Konferencia Výsledky PISA 2009

Vážená pani, vážený pán,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje dňa 7. marca 2011 konferenciu

 

 

VÝSLEDKY PISA 2009

Výzva pre skvalitnenie slovenského školstva

 

pod záštitou

 

 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu