Stanovisko SKU k Spoločnej škole

Slovenská komora učiteľov víta snahu predstaviteľov téz Spoločnej školy zadefinovať hlavné nedostatky školskej reformy. Slovenská komora učiteľov súhlasí s tým, že „Štát sa v spoločnej škole nezbavuje zodpovednosti“, nepresúva úlohy na učiteľov, plní pre školy servis - vzorové plány, učebné osnovy, štandardizované testy, metodickú pomoc, transformovanie ŠŠI (pridanie funkcie poradného orgánu), vytvorenie a manažovanie eduportálu pre učiteľov.