Pracovné rokovanie s expertmi OECD

Slovenská komora učiteľov získala pozvanie na rokovanie s expertmi OECD, ktorí k nám prišli v rámci projektu Review of Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes. Rokovanie sa uskutoční 31. januára 2012 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bližšie informácie o tomto projekte a jeho cieľoch sa môžete dozvedieť v tomto článku.