Povinná angličtina

Naučiť sa nový jazyk znamená rozvíjanie zručností, ktoré umožňujú spracovávať to, čo ostatní ľudia hovoria v inom jazyku a komunikácii, čo chcete povedať.

 

Zrod profesijnej organizácie

Latinské problema znamenalo niečo, čo sa druhému predhadzuje, aby sa toho ujal. Ťažko povedať, kde je problém. Či slovenskí učitelia slabo predhadzujú svoje problémy, alebo kompetentní majú pred sebou silný štít, ktorý ich dostatočne chráni pred hlasmi učiteľov. Čo je, mimochodom, druhý význam slova problema.

 

Príhovor prezidentky SKU

Oslovujem všetkých tých, 
ktorí vzdelávajú a vychovávajú
alebo sú vzdelávaní a vychovávaní

alebo sa chcú vzdelávať a vychovávať…