Plánujem, lebo som učiteľ/ka

Je večer, pozerám von
oknom a premýšľam, čo s načatým večerom. Mnohí poznáte ten pocit
nerozhodnosti, ale pod vplyvom súčasného obdobia vytvárania plánov v
škole rozmýšľam, že čo naplánujem doma. A z toho naplánovania vznikol
tento príspevok. 

Návrhy noviel MŠ SR 245/2008 a 597/2003

Prinášame Vám aktuálne návrhy noviel z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, konkrétne zákona 245/2008 (školský zákon) a zákona o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení 597/2003.

Ponuka MŠ SR

Vzdelávanie v Taliansku.

List priateľom komory

Možno úvaha, možno výzva, možno prosba, možno poďakovanie….To možno je určite.

Prečo etický kódex učiteľa

Profesionálny učiteľ vynakladá svedomité úsilie, aby sám reprezentoval tie najvyššie etické normy. Etický kódex je forma ideálu učiteľskej profesie.

Povinná angličtina

Naučiť sa nový jazyk znamená rozvíjanie zručností, ktoré umožňujú spracovávať to, čo ostatní ľudia hovoria v inom jazyku a komunikácii, čo chcete povedať.

 

Zrod profesijnej organizácie

Latinské problema znamenalo niečo, čo sa druhému predhadzuje, aby sa toho ujal. Ťažko povedať, kde je problém. Či slovenskí učitelia slabo predhadzujú svoje problémy, alebo kompetentní majú pred sebou silný štít, ktorý ich dostatočne chráni pred hlasmi učiteľov. Čo je, mimochodom, druhý význam slova problema.

 

Príhovor prezidentky SKU

Oslovujem všetkých tých, 
ktorí vzdelávajú a vychovávajú
alebo sú vzdelávaní a vychovávaní

alebo sa chcú vzdelávať a vychovávať…