Sugata Mitra ukazuje ako deti učia samé seba

V prednáške na LIFT 2007, Sugata Mitra hovorí o svojom projekte “Otvor v Stene”. V rámci projektu prídu malé deti samé na to, ako používať počítač — a potom to naučia iné deti. Sugata Mitra sa pýta, čo ďalšie sa deti vedia samé naučiť…pred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).

Vyučovanie cudzích jazykov na ŠZŠ pre mentálne postihnutých žiakov z pohľadu špeciálneho pedagóga

V posledných rokoch – najmä následkom vstupu Slovenska do EU- sa pre školstvo otvorili nové úlohy a
potreby ,týkajúce sa vzdelávania žiakov v
cudzích jazykoch ,ktoré paralelne prejavili so zvyšovaním nezamestnanosti, nárastom migrácie občanov a celých rodín za prácou do zahraničia. Vyskytuje sa problém inklúzie imigrantov medzi obyvateľstvo, spojený so zhoršenou adaptáciou na nové prostredie a sťaženým uplatnením sa na trhu práce.

Rozhovor s prezidentkou SKU v Rádiu Slovensko

V novom školskom roku majú učitelia na Slovensku nový darček – a to vlastnú stavovskú organizáciu. V júli tohto roka vzniklo nové občianske združenie Slovenská komora učiteľov. Zrod tejto idey treba hľadať dávnejšie. Do istej miery však vznik komory ovplyvnila petícia za prepracovanie systému kariérneho rastu pedagogických zamestnancov, ktorú na jar podpísalo viac ako 20 tisíc učiteľov a ich sympatizantov. Aké prvotné ciele si komora dala a ako sa k nim chce prepracovať a Mária Grebeňová-Laczová opýtala prezidentky Komory Márie Barancovej.

Príhovor k začiatku školského roka

Vážená učiteľská obec,

keby boli Vianoce, tak by ste si pod stromčekom našli darčeky, veď to je čas obdarúvania darčekmi. Hoci neoslavujeme Vianoce, predsa je čas dôstojný, a tým
je začiatok školského roka.

 

Plánujem, lebo som učiteľ/ka

Je večer, pozerám von
oknom a premýšľam, čo s načatým večerom. Mnohí poznáte ten pocit
nerozhodnosti, ale pod vplyvom súčasného obdobia vytvárania plánov v
škole rozmýšľam, že čo naplánujem doma. A z toho naplánovania vznikol
tento príspevok.