Snívalo sa mi…

Snívalo sa mi o našej škole. Snívalo sa mi, že pracujem v optimálnych podmienkach, že sa spojíme všetci, ktorí milujú svojich žiakov, svoje učiteľovanie, ktorí vidia nedostatky nášho školstva, a preto sa trápia nad jeho úrovňou. Snívalo sa mi, že sa spojíme, nie rozvadíme v snahe nájsť východisko.

Po diskusii alebo o čarovnom slovíčku “môže”

S odstupom času by bolo namieste napísať vlastné hodnotenie diskusnej relácie Večer na tému… zo 6. 9. 2011, ktorej som mal tú česť sa zúčastniť. O okolnostiach okolo celej relácie a mojej cesty do Bratislavy trošku s nadhľadom píšem na svojom osobnom blogu. Ale treba sebakriticky popísať vlastné vystúpenie ako objasniť i prečo bolo podľa mňa povedané to, čo bolo povedané.

Diskusia s ministrom

Ako ste už na sociálnych sietiach postrehli, tak sa v utorok 6. 9. 2011 o 22.00 na STV 2 uskutoční diskusná relácia “Večer na tému”, kde prijali pozvanie: E. Jurzyca – minister školstva, J. Mikolaj – ex-minister školstva a poslanec NR SR, Zuzana Zimenová – analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a moja maličkosť. Už som v poznámke uviedol okruhy otázok tak ako mi boli poslané (nemám dôvod si ich vymýšľať) aj preto, že cez sociálne siete sa informácie šíria rýchlejšie a cez komentáre sa toho človek viac dozvie. Ale aby to bolo oficiálnejšie (i keď ma už predbehli iní) uvádzam ich na oficiálnom webovom sídle SKU.

Návrhy SKU – financovanie regionálneho školstva

Mnohí členovia Slovenskej komory učiteľov sú členmi expertných pracovných skupín Ministerstva školstva, vedy, výskupu a športu SR, ktoré pracujú  ako poradné orgány štátneho tajomníka  a zaoberajú sa súčasným stavom výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve s cieľom nasmerovať systém výchovy a vzdelávania k efektívnemu a na etických princípoch postavenému fungujúcemu regionálnemu školstvu zabezpečujúcemu kvalitnú výchovu a vzdelávanie, dostupnému pre všetky vrstvy spoločnosti, poskytujúcemu základ zdravého životného štýlu a učiteľom postavenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce.

Preto v tomto článku nájdete návrhy, ktoré som predložil za SKU pracovnej skupine pre financovanie regionálneho školstva.

Čo prinesie zavedenie superhrubej mzdy školám?

Slovenský daňový a odvodový systém je dlhodobo považovaný za ťažkopádny, deravý a komplikovaný a preto sa mení. Politici a dokonca aj ekonómovia tvrdia, že na Slovensku máme vysoké odvody, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Celkové náklady na pracovníka sú tak až o 35,2 % vyššie ako hrubá mzda na výplatnej páske. Model superhrubej mzdy sa zatiaľ formálne nepoužíval, aj keď sme ho už viac rokov mohli pri pohľade na výplatnú pásku zbadať ako celkovú cenu práce.

Plánujem, lebo som učiteľ/ka

Je večer, pozerám von
oknom a premýšľam, čo s načatým večerom. Mnohí poznáte ten pocit
nerozhodnosti, ale pod vplyvom súčasného obdobia vytvárania plánov v
škole rozmýšľam, že čo naplánujem doma. A z toho naplánovania vznikol
tento príspevok.