Vzdelávanie PZ a OZ naďalej nefunguje

Komora učiteľov dlhodobo kritizuje systém vzdelávania PZ a OZ (29.7.2020, 2.9.2020, 30.12.2021). Ani za dva roky nového vedenia ministerstva po novele zákonov neprišlo k takmer žiadnym zmenám v tejto oblasti (Komisia pre profesijný rozvoj, kontrola kvality, atestácie, nastavenie profesijných kompetencií, legislatíva, kvalitná ponuka vzdelávaní, obava z ďalšej vlny eurofondov vyliatych

Asistentov či odborných zamestnancov nemožno zneužívať

Slovenská komora učiteľov aj Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania dostáva v poslednom období opakovane podnety zo strany zamestnancov škôl v projekte MPC – POP I. a II., ale aj ostatných zamestnancov v súvislosti s hrubým porušovaním ich práv ako zamestnancov. Všetci sme si vedomí veľmi náročnej pandemickej situácie, ale o

Otázky a odpovede k funkčnému vzdelávaniu

Na naše otázky k problematike funkčného vzdelávania od 1. 1. 2022 sme dostali odpovede z legislatívno – právnej sekcie MŠVVaŠ SR, ktoré zverejňujeme v plnom znení. Ak vzdelávanie začalo ešte pred 2019 a moduly (rozširujúce) neskončili doteraz, (zákon to umožňoval do r. 2026), absolvovali v neskončených moduloch  FV už viac ako 220 hodín,

Legislatívne zmeny 2022

Po takmer dvoch rokoch náročného procesu tvorby noviel zákonov s dvoma kolami, nezvládnutým procesom prípravy a s množstvom pripomienok nakoniec k 1.1.2022 vstúpia do platnosti tri rozsiahle novely zákonov – školský zákon 245/2008, zákon 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákon 61/2015 o odbornom vzdelávaní (tento sme v

Zmena obsahu a foriem základného vzdelávania_pripomienkovanie

Milé členky a členovia Slovenskej komory učiteľov, v týchto dňoch má široká pedagogická obec možnosť zapojiť sa do pripomienkovania dokumentov Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania a Východiská zmien vo vzdelávacích oblastiach, ktoré sa stanú základnými piliermi zmien obsahu a foriem v základnom školstve. Ak máte chuť prispieť ku konštruktívnej diskusii: prihláste sa na verejné konzultácie k

Pozvánka na valné zhromaždenie 19.2.2022

Slovenská komora učiteľov pozýva svojich členov na VALNÉ ZHROMAŽDENIE TERMÍN:  19. 02. 2022 FORMA: online videokonferencia cez Google Meet REGISTRÁCIA:  je potrebné prihlásiť sa elektronicky do 15. 02. 2022 tu. PROGRAM:  13:45 – 14:00 hod. online prihlasovanie – registrácia účastníkov 14:00 hod. otvorenie valného zhromaždenia a privítanie členov prezidentom SKU  Schválenie programu VZ  Správa

Vyhlásenie k javom šikanovania nielen v Miloslavove

Slovenská komora učiteľov v spolupráci s Inklucentrom – Centrom inkluzívneho vzdelávania sa pridáva k stanovisku prezidentky SR, aby sme prekonávali stúpajúcu náladu agresivity v spoločnosti i medzi deťmi deeskalovaním napätia a budovaním prevencie sociálno-patologických javov postavenej na otvorenej, nenásilnej a demokratickej kultúre školy. Mediálna pozornosť sa dnes upiera na konkrétny prípad v Miloslavove, ale sociálno-patologické javy sú vo veľkom

Stanovisko SKU k Partnerskej dohode medzi EÚ a SR k eurofondom na r. 2021-2027

Bratislava, 20. decembra 2021 Komora učiteľov sa pripája a súhlasí s pripomienkami Nadácie socia a dopĺňa svojimstanoviskom. SKU pripomienkovala návrh partnerskej dohody (ďalej len „PD“)v septembri 2020 a potom až v októbri 2021 sme sa zúčastnili diskusie a pripomienkovaliPD cez oslovenie Úradom splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť. Budúcemiliardy EÚ stáli

Slovenská komora učiteľov hodnotí rezort školstva za rok 2021

Rok 2021 sa už druhý rok od vzniku vlády niesol v duchu príprav a očakávaní. Stále to nebolo o konkrétnych krokoch. Celý rok sme čakali, ako dopadnú veľké novely zákonov, čakali sme, čo bude s platmi učiteľov, ako vypáli Plán obnovy, čo vzala druhá a prinesie tretia vlna pandémie, ako

SKU pripomína vláde predvolebné sľuby!

Ministrovi financií treba osviežiť pamäť. Boris Kollár 25. januára 2016: “Podporujeme štrajk učitelov. Je velmi dolezite,aby sa nepodaril zamer vlady rozoštvat rodičov s učitelmi… Musime držat spolu…” https://www.facebook.com/BorisKollarOfficial/videos/1552867355034334/ Úspechy dvadsiateho ministra školstva vo zvyšovaní atraktivity učiteľského povolania sú nie že nulové, ale mínusové. Kedysi bolo zvyšovanie platov učiteľov na prvom mieste

Otvorený list vláde Slovenskej republiky k adekvátnemu ohodnoteniu pedagogických a odborných zamestnancov

Vážená vláda Slovenskej republiky,  som učiteľ a rád by som ním ostal. No namiesto toho, aby som sa poriadne pripravoval na vyučovanie, riešim, ako vyžiť. Chodím na rôzne brigády, doučujem a hľadám iné zdroje svojej obživy.  Sedávam v zle vykúrenej triede, lebo škola šetrí financie na prevádzku. Do práce si nosím