Vyhlásenie Slovenskej komory učiteľov k opatreniam vlády zo dňa 24. 11. 2021

Slovenská komora učiteľov vníma prijaté opatrenia vlády zo dňa 24. 11. 2021 ako potrebné, ale nedostatočné z hľadiska ochrany zamestnancov škôl, školských zariadení, žiakov, študentov a ich rodín. SKU považuje veto strany SaS za riskantný krok. Nesúhlasíme s nerešpektovaním vedeckých autorít v konzíliu odborníkov, ktorí navrhovali prerušiť prezenčné vyučovanie. Navrhované

Tlačová správa SKU k odovzdaniu posteru predvolebných sľubov vláde SR

Nástupný tarifný plat učiteľa má byť podľa predvolebných sľubov 1133,- eur. Komora učiteľov pripomína vládnym predstaviteľom ich nenaplnené predvolebné sľuby 18.11.2021 Slovenská komora učiteľov, znepokojená situáciou v odmeňovaní pedagogických a odborných zamestnancov, sa podrobnejšie zamerala na predvolebné sľuby vládnej koalície. Ukázalo sa, že vládnuce strany na svoje predsavzatia úplne zabudli, preto sme

Hodnota bez peňazí??

Elita určite nepôjde pracovať tam, kde nič nedostane. Keď nie je záujem, niet z čoho vyberať.

O reforme školstva zatiaľ rozhodne nemožno hovoriť

Slovenská komora učiteľov cíti povinnosť zareagovať na viaceré vyjadrenia MŠVVaŠ SR, ktoré definujú aktuálne legislatívne zmeny a kroky ministerstva ako  „najväčšie reformné zmeny v školstve“. Už sme si zvykli na to, že každý minister školstva sa chce zapísať do dejín školstva a pedagogiky reformou, aká tu ešte v nebola. Bohužiaľ, doterajší adepti ašpirujú

Vláda v návrhu rozpočtu na rok 2022 úplne ignoruje školstvo

„Navrhujeme navýšenie platov učiteľov jednorázovo a výrazne. Ak očakávame kvalitu od školstva, štát ju musí adekvátne zaplatiť (čo sa dnes nedeje a stále v platoch učiteľov výrazne zaostávame za priemerom krajín EÚ)“, písal minister školstva Branislav Gröhling ešte ako opozičný politik v roku 2018 v článku o tom, čo chce presadiť v školstve.

Stanovisko k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Slobodu a Anny Zemanovej.

Stanovisko k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Slobodu a Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných

Komora učiteľov hodnotí školský rok

Slovenská komora učiteľov bilancuje prvý, skutočne náročný školský rok nového vedenia ministerstva školstva. V septembri 2020 sme predstavili tri hlavné priority školského roka s mottom: „Dobrá trieda stojí na dobrej zborovni“: systém vzdelávania učiteľov, zjednotenie financovania škôl a demokratizácia v školách. Zdôraznili sme tému dobrého spravovania štrukturálnych fondov, transformáciu priamo riadených organizácii a stálu agendu

Petícia – Otvorený list Vláde Slovenskej Republiky k zavedeniu funkčnej participácie a zapojeniu občianskej spoločnosti pri prijímaní zmien

Podporte svojím podpisom otvorený list vláde k zmene systému spolupráce občianskej spoločnosti a vlády: https://www.peticie.com/podporte_svojim_podpisom_otvoreny_list_vlade_k_zmene_systemu_spoluprace_obianskej_spolonosti_a_vlady Viacero neziskových organizácii a občianskych aktívnych ľudí vyzýva vládu k zmene spolupráce s občianskou spoločnosťou a mimovládnym sektorom. Otvorený list Vláde Slovenskej Republiky k zavedeniu funkčnej participácie a zapojeniu občianskej spoločnosti pri prijímaní zmien My, aktívne občianky a