Ponuka právnej ochrany

Na Valnom zhromaždení 3. decembra 2010 v Bratislave odznelo okrem iného i vystúpenie PhDr. Evy Vondrákovovej k právnej ochrane učiteľa. Prítomným bol predstavený produkt poistenia právnej ochrany pre Slovenskú komoru učiteľov.

Prečo žiakom nemá kto písať učebnice?

Záverom roka 2010 bola zverejnená viacerými médiami správa o tom, že Slovensko stále zápasí s nedostatkom autorov učebníc predovšetkým pre školákov základných a stredných škôl. Pomôcť vyriešiť situáciu by malo presne neurčené otvorenie trhu, pričom v správach nebola ani zmienka o tom, prečo v našom školstve nie je prílišný záujem o tvorivú duševnú činnosť v podobe písania odbornej literatúry.

Slovensko dlhodobo deklaruje podporu vzdelanostnej ekonomiky. K nej bezprostredne patrí aj dostatok učebníc pre školy. Nízky záujem o publikačnú činnosť sa sústreďuje predovšetkým na základné a stredné školy, vysoké školy tento problém majú vyriešený povinnosťou každého gestora predmetu pokryť obsah výučby adekvátnou odbornou literatúrou, najmä z vlastnej tvorby. Školy za týmto účelom majú obvykle zriadené aj vlastné vydavateľstvá. Z charakteru práce pedagóga základnej a strednej školy ako aj platných postupov vyplýva, že sa musí spoliehať na knižné tituly schválené a vydané mimo kompetencie príslušnej školy. 

Pozdrav k sviatkom

Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila,
ak dá človek viac, čo v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz,
padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas,
tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet,
veď nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

Praje Slovenská komora učiteľov

 

Postrehy a pocity z konferencie

Na konferencii  sa zišli učitelia z rôznych kútov
Slovenska. Neodradilo ich ani počasie a na Bratislavu  nezvyklá snehová kalamita a zasnežené
cesty.  Od príchodu až do skončenia
konferencie sme sa ocitli v atmosfére podnetnej, plnej nových informácií
a stretnutí s príjemnými ľuďmi.Na konferencii sa zišli učitelia z rôznych kútov Slovenska. Neodradilo ich ani počasie a na Bratislavu nezvyklá snehová kalamita a zasnežené cesty. Od príchodu až do skončenia konferencie sme sa ocitli v atmosfére podnetnej, plnej nových informácií a stretnutí s príjemnými ľuďmi.

 

Podnety, postrehy, námety, pripomienky k legislatívnemu procesu alebo „Tá, čo naháňa kredity“

Na základe Vašej výzvy smerom k nám, učiteľom, rozhodla som sa napísať niektoľko mojich pripomienok /to je ale slabé slovo/ k prebiehajúcej reforme školstva, ku kreditnému systému hodnotenia učiteľov a k podobným aktivitám nášho rezortu. Budem sa snažiť byť slušná, zachovať pokoj a rozvahu. Vôbec mi nebude vadiť, keď môj príspevok hodíte do koša, ale viac by ma potešilo, ak ma aspoň jeden kompetentný človek pochopí a niečo v doterajšom systéme zmení. Dôvodom vôbec nie je to, že mi je ľahostajné, čo sa v školstve deje. Práve naopak, veľmi pozorne a so záujmom a nádejou som prijala informácie o pripravovanej reforme školstva, ako aj o tom, že učitelia konečne /v histórii slovenského školstva niečo nevídané/, majú vytvorené podmienky pre spravodlivé odmeňovanie a podobné krásne vízie. A možno práve preto, lebo som všetko začala brať naozaj vážne a zodpovedne som dnes v štátiu rezignácie. Dôvody vysvetlím, objasním.

Expertné pracovné skupiny

Slovenská komora učiteľov navrhuje do expertných pracovných skupín, ktoré sa budú zaoberať novelizáciou zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  nasledovných členov a žiada všetkých, aby im urýchlene zasielali svoje pripomienky priamo na mail alebo do diskusie a komentárov.

Návrh etického kódexu učiteľa

Vážení kolegovia!
     Po zverejnení Návrhu etického kódexu učiteľa, možnosti Vášho vyjadrenia sa a zapracovaní pripomienok  bol vypracovaný dokument, ktorý Vám chceme predstaviť.  Tento  dokument bude na Valnom zhromaždení Slovenskej komory učiteľov, ktoré sa bude konať dňa 03.12. 2010 (piatok) o 16,00 hod. v budove Miestneho úradu Bratislava – Ružinov (zasadačka starostu), predložený na schválenie. 
     Znenie Etického kódexu učiteľa nie je, nemusí byť konečné, nemenné. V prípade potreby je možné v budúcnosti tento dokument prehodnotiť a po schválení na Valnom zhromaždení doplniť.

Pripomienky k zákonu č. 317/2009

Poprosíme učiteľskú verejnosť o pripomienky k novelizácií zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov. Naša prezidentka PaeDr. M. Barancová bola pozvaná do pracovnej skupiny k chystanej novelizácii.
Je čas niečo zmeniť.

Stavovská organizácia učiteľom na Slovensku chýbala

V letných mesiacoch školských prázdnin sme na Slovensku zaregistrovali vznik profesijnej organizácie učiteľov – Slovenskej komory učiteľov. Ako prezentuje komora na svojej webovej stránke, má ambíciu podporovať záujmy pedagogických a odborných zamestnancov, ochraňovať ich stavovskú česť, podieľať sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. O zámeroch, činnosti a ambíciách Slovenskej komory učiteľov sa časopis Pán Učiteľ zhováral s jej prezidentkou PaedDr. Máriou Barancovou.

 

Sen o učebniciach

Sny sú dobré. Sny sú potrebné. Aj ja mám jeden, ktorý sa mi neustále vracia. Objednávam si v ňom pracovné zošity a oni mi ich pošlú. Do 3 dní. Smiešnych 6 kusov (no môžem ja za to, že učím na vidieku v spojenej triede?). A na moje zdesenie mi posielajú kompletný metodický materiál pre učiteľa – a to zdarma!