Sugata Mitra o experimentoch v samovzdelávaní

Expert na vzdelávanie Sugata Mitra rieši jeden z najväčších problémov vzdelania – a to, že tí najlepší učitelia a školy nie sú práve tam, kde sú najviac potrební. V sérii skutočných experimentov, z New Delhi, z Južnej Afriky, či Talianska, dal deťom prístup na web, a ponechal ich bez akéhokoľvek dohľadu, či vedenia od učiteľov. Dostal výsledky, ktoré by mohli znamenať revolúciu vo výučbe..pred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).

Roadshow Moderný učiteľ 2010

Už po šiesty krát sa v novembri na Slovensku v šiestich mestách stretnú učitelia všetkých typov škôl a predmetov, aby sa im priniesla opäť možnosť stretnúť sa a vypočuť si, čo nové prináša svet moderných učiteľov, digitálnych technológií a moderných pedagogických metód.

Jamie Oliver: Učme každé dieťa o jedle

Víťaz TED Prize, Jamie Oliver, zdieľa silné príbehy zo svojho projektu proti obezite v Huntingtone, v Západnej Virgínii a navrhuje frontálny útok proti našej ignorácii jedla. Ako sám uvádza: “Potrebujeme revolúciu jedla. Je potrebné jesť a nešetriť v tejto oblasti. Dať prednosť varenému jedlu znamená naučiť variť aj naše deti.” Jadro svojej prednášky venuje školskému jedlu. Jamie Oliver je priebojníkom za učenie detí o jedle, nepolemizuje, ale prináša fakty a ich riešenia, ktoré môžu nájsť uplatnenie i na Slovenskupred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).

Učíme po novom – aj na našej škole

Pozitívny
ohlas účastníkov minuloročnej regionálnej  konferencie bol  pre členky Klubu moderných učiteľov pri SPŠ v Považskej
Bystrici podnetom k zorganizovaniu jeho II. ročníka. Ten sa uskutoční  dňa  2. 11. 2010  o  8:00 hod,  v zasadačke  MsÚ  v Považskej
 Bystrici
.  

Stretnutie pani prezidentky s predstaviteľmi lesníckych komôr

Návšteva
pani prezidentky v Brezne pokračovala aj v sobotu 11.9.2010. Pani
PaedDr. Marika Barancová prijala pozvanie pána riaditeľa Mestských lesov
Brezno, s.r.o Ing. Milana Dolňana, ktorý je zároveň prezidentom Obecných lesov
Slovenska a zúčastnila sa pekného podujatia „Rozlúčka s letom”. Lesy
mesta Brezno, s.r.o boli hlavným organizátorom tohtoročnej, tradičnej akcie,
organizovanej na konci leta pre obyvateľov mesta Brezna. Náročná príprava,
množstvo účinkujúcich, ktorí sa starali o zábavu pri pódiu na lúke nad
nemocnicou, organizátori na stanovištiach v lese, vytvorili pozitívnu
atmosféru a obohacujúce prostredie, v ktorom  bol priestor na zábavu i poučenie.

Stretnutie s učiteľmi z okresu Brezno

10. septembra 2010 pani prezidentka SKU  PaedDr. Mária Barancová zavítala na Horehronie. V jeho okresnom meste v Brezne sa stretla, v piatok o piatej večer, s učiteľmi škôl z okresu Brezno. Účasť na stretnutí vzhľadom ku krátkosti  času na jeho prípravu nebola veľká, ale o to srdečnejšia atmosféra na ňom vládla.

Sir Ken Robinson: Nastoľme revolúciu vo vzdelávaní!

V tomto trefnom a vtipnom príspevku nám sir K. Robinson predkladá ako radikálne prejsť od štandardizovaných škôl k učeniu šitému na mieru – a to vytvorením podmienok, za ktorých môže prirodzené nadanie detí prekvitať…pred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).

Ponuka kontinuálneho vzdelávania

V zmysle Zákona MŠ SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Európska vzdelávacia agentúra, n. o. ponúka akreditované programy kontinuálneho vzdelávania.