Stretnutie pani prezidentky s predstaviteľmi lesníckych komôr

Návšteva
pani prezidentky v Brezne pokračovala aj v sobotu 11.9.2010. Pani
PaedDr. Marika Barancová prijala pozvanie pána riaditeľa Mestských lesov
Brezno, s.r.o Ing. Milana Dolňana, ktorý je zároveň prezidentom Obecných lesov
Slovenska a zúčastnila sa pekného podujatia „Rozlúčka s letom”. Lesy
mesta Brezno, s.r.o boli hlavným organizátorom tohtoročnej, tradičnej akcie,
organizovanej na konci leta pre obyvateľov mesta Brezna. Náročná príprava,
množstvo účinkujúcich, ktorí sa starali o zábavu pri pódiu na lúke nad
nemocnicou, organizátori na stanovištiach v lese, vytvorili pozitívnu
atmosféru a obohacujúce prostredie, v ktorom  bol priestor na zábavu i poučenie.

Stretnutie s učiteľmi z okresu Brezno

10. septembra 2010 pani prezidentka SKU  PaedDr. Mária Barancová zavítala na Horehronie. V jeho okresnom meste v Brezne sa stretla, v piatok o piatej večer, s učiteľmi škôl z okresu Brezno. Účasť na stretnutí vzhľadom ku krátkosti  času na jeho prípravu nebola veľká, ale o to srdečnejšia atmosféra na ňom vládla.

Sir Ken Robinson: Nastoľme revolúciu vo vzdelávaní!

V tomto trefnom a vtipnom príspevku nám sir K. Robinson predkladá ako radikálne prejsť od štandardizovaných škôl k učeniu šitému na mieru – a to vytvorením podmienok, za ktorých môže prirodzené nadanie detí prekvitať…pred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).

Ponuka kontinuálneho vzdelávania

V zmysle Zákona MŠ SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Európska vzdelávacia agentúra, n. o. ponúka akreditované programy kontinuálneho vzdelávania.

Sugata Mitra ukazuje ako deti učia samé seba

V prednáške na LIFT 2007, Sugata Mitra hovorí o svojom projekte “Otvor v Stene”. V rámci projektu prídu malé deti samé na to, ako používať počítač — a potom to naučia iné deti. Sugata Mitra sa pýta, čo ďalšie sa deti vedia samé naučiť…pred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).

Vyučovanie cudzích jazykov na ŠZŠ pre mentálne postihnutých žiakov z pohľadu špeciálneho pedagóga

V posledných rokoch – najmä následkom vstupu Slovenska do EU- sa pre školstvo otvorili nové úlohy a
potreby ,týkajúce sa vzdelávania žiakov v
cudzích jazykoch ,ktoré paralelne prejavili so zvyšovaním nezamestnanosti, nárastom migrácie občanov a celých rodín za prácou do zahraničia. Vyskytuje sa problém inklúzie imigrantov medzi obyvateľstvo, spojený so zhoršenou adaptáciou na nové prostredie a sťaženým uplatnením sa na trhu práce.

Rozhovor s prezidentkou SKU v Rádiu Slovensko

V novom školskom roku majú učitelia na Slovensku nový darček – a to vlastnú stavovskú organizáciu. V júli tohto roka vzniklo nové občianske združenie Slovenská komora učiteľov. Zrod tejto idey treba hľadať dávnejšie. Do istej miery však vznik komory ovplyvnila petícia za prepracovanie systému kariérneho rastu pedagogických zamestnancov, ktorú na jar podpísalo viac ako 20 tisíc učiteľov a ich sympatizantov. Aké prvotné ciele si komora dala a ako sa k nim chce prepracovať a Mária Grebeňová-Laczová opýtala prezidentky Komory Márie Barancovej.